Plan zagospodarowania przestrzennego lublin 2022

Pobierz

Lublin.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część VIG (północno - zachodnia) Głusk - AbramowiceUchwała nr 1074/XLI/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I obszar północno-wschodni dla obszaru I - położonego w rejonie ulicy Brzozowej.. Spokojna 9, 20-074 Lublin AB .. w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, e) rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej adaptacji obiektu lub .plan zagospodarowania Lublin 441/XVII/2016 podgląd uchwała nr 441/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016r.. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Lista planów w opracowaniu z podziałem na rejony planistyczne Sławin, cz. Sławinka-rejon planistyczny V .. Młodzieżowa Rada Miasta Lublin.. Zobacz treść planu (PDF).7 days agoTodayFeb 2, 2022przetarg zapytanie ofertowe, 2022-06-24, 2022-07-01, Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania, 23452485, mazowieckie.. Data uchwalenia: 2013-06-27.. Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-26.AB - 07 Data wydania: 1 czerwca 2022 r. Strona 1 z 4 Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Architektoniczno - Budowlany ul. Wyłożenia projektów planów; Lista planów obowiązujących (wg dat uchwalenia) Lista planów w opracowaniu z podziałem na rejony planistyczne..

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina - część II.

07.06.2022 13:47 Trwają budowy i remonty dróg w mieście.. Uchwała nr 749/XXIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część II, Obszar I-K - rejon ulicy Stokrotki.. Na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej w tym roku zaplanowano blisko 40 mln zł.. Zgłoś sugestię.. Obwieszczenia, komunikaty i wyłożenia projektów planów.. Funkcjonalność ta umożliwia składanie wniosków i uwag w procedurach planistycznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz …Uchwała nr 594/XXIV/2012 oraz Uchwała nr 79/III/2019 (obszar G) - ponowne (II) wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I E - przedłużenie al.. Mieszkańcy mają czas na złożenie uwag do 21 lutego br.Uruchamiamy aplikację Portalu Partycypacyjnego - Planowanie Przestrzenne W dniu dzisiejszym, tj. 28.02.2022 r. Wydział Planowania uruchomił aplikację Portalu Partycypacyjnego - Planowanie Przestrzenne.. Opublikowano: 19 listopad 2020.. Solidarności położonym w rejonach ulic: Kmieca, Główna, Deszczowa, Mgielna, Wądolna i Jaśminowa oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania .bip.lublin.eu - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin..

Zobacz treść planu (PDF).Feb 15, 2022lublin.eu - oficjalny portal miasta Lublin.

Zobacz treść planu (PDF).Uchwała nr 1241/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dla obszarów położonych w rejonie ulicy Krochmalnej oraz linii kolejowej.. Zobacz treść planu (PDF).May 6, 2022Jun 15, 2022Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych rejon Podzamcze - CZĘŚĆ III II Wyłożenie do wglądu publicznego od 10 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.Uchwała nr 240/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011r.. Sławinek, cz. Sławina, Szerokie, Węglin Płn., cz. Konstantynowa-rejon planistyczny I zachodni; Ponikwoda, cz.obwieszczenie prezydenta miasta lublin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta lublin - część i - obszar zachodni dla obszarów: obszar a - rejon ulicy julii, obszar b - rejon ulicy klepackiego, obszar d - rejon ulicy lazurowej, obszar e - rejon ulicy nałęczowskiej i alei t. …Uchwała nr 1119/XXXVI/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część III dla obszaru A - rejon ulic: Choiny, Wojtasa, Związkowej ..

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część I - obszar zachodni w rejonie ulic: al.

Odsłony: 213. .. Miasto Lublin zaprasza do dyskusji nad trzema projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaprezentowanymi w ramach .Uchwała nr 811/XXXII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2013r.. Zobacz treść planu (PDF).May 6, 2022.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt